La meg starte med å si at jeg ikke er advokat. Det er aldri en dum ide å konsultere en advokat og få hjelp til å lage en kontrakt tilpasset virksomheten din og de tjenestene du tilbyr. Men det trenger heldigvis ikke å være så vanskelig å lage sin egen …

 

Driver du en liten virksomhet har du kanskje tenkt at du ikke har behov for kontrakter, at det blir alt for komplisert og stjeler verdifull tid? (jepp, meg selv inkludert) Men hva skjer hvis kunden ønsker seg mer enn det som først ble avtalt? Hva hvis kunden skifter mening underveis eller vil avbryte prosjektet? Eller hva hvis tidsfrister ikke holdes?

 

En kontrakt sikrer at begge parter vet hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre hva, når det skal gjøres og hva som skjer dersom noe går galt. Jeg starter alltid et prosjekt med et ønske om å gjøre mitt aller ytterste for å innfri kundens behov og forventninger, jeg har verdens beste kunder, og har aldri opplevd konflikter eller uenigheter. Men allikevel, det er så viktig å få ting nedskrevet. En kontrakt er til det beste for begge parter, både nå og i framtiden. Vinn, vinn med andre ord : )

 

Innholdet i en standardkontrakt vil selvsagt være litt ulikt for ulike bransjer og for ulike virksomheter. Men en god del ting vil være like … Ps. Tipsene under passer nok kanskje best for  min kundegruppe; designere, fotografer, kunstnere osv.

Hvorfor trenger du det?

En kontrakt …

 

1. reduserer sjansene for misforståelser ved å regulere nøyaktig hva som skal gjøres, av hvem, for hvem og for hvor mye.

2. fastslår hvem som har bruksrett og eierskap til det ferdige produktet.

3. minimerer forsinkelser og hjelper deg med å få betalt i tide.

4. hindrer forvirring rundt fremdriftsplan og hva leveransen består i.

5. forteller hva som skjer hvis det blir uenigheter eller endringer.

6. vitner om at virksomheten din er profesjonell og seriøs – ikke minst : )

Når trenger du det?

ALLTID. Gjør det til en tommelfingerregel å alltid inngå gode og trygge avtaler med kundene dine. Dette inkluderer en kontrakt.

Hva bør du inkludere i kontrakten?

Under finner du en liten oversikt over hva som er inkludert i min standardkontrakt. Den er delt i to deler. I del 1 finner man en oversikt over forberedelser, tjenester og fremdriftsplan knyttet til prosjektet. Del 2 inneholder de juridiske «standardelementene».

 

Tips! Setter du kontrakten opp punktvis, blir den lettere å lese og lettere å referere til. Bruk gjerne tall før overskriftene, med desimalnummerering av underpunktene (2.1, 2.2, 2.3… osv.).

Overskrift (kontrakt) og dato

 

Partene :

Navn på de partene som skal undertegne kontrakten. Altså navn /  firmanavn og organisasjonsnummer.

«Denne avtalen er inngått mellom  …. og …. »

Leveranse:

Vær så spesifikk som mulig når du beskriver prosjektet og hvilke tjenester som skal utføres. Inkluderer evt. det som ikke er inkludert også. Kunden skal få sjansen til å gi en tilbakemelding hvis du har misforstått noe eller ikke inkludert alle ønskene til kunden.

Fremdriftsplan:

Lag en oversikt over hvilke tjenester som skal utføres når de skal utføres. Og prosjektets forfallsdato. Få også med at større endringer eller tilleggstjenester vil kunne føre til en forsinket sluttdato. Noe lignende :

 

«Ved forsinkelser eller utsettelser skal …  gi den andre part en tilbakemelding om dette. …  tar forbehold om forsinkelser som skyldes tekniske utfordringer, større endringer eller sene tilbakemeldinger. Hvis kunden ønsker å avbryte kontrakten, skal kunden betale for utført arbeid og minimum … % av kontraktsummen»

Endringer og tilleggstjenester

Fortell hva som skjer hvis kunden ønsker å gjøre større endringer eller legge til ekstratjenester etter at kontrakten er signert. Få med hvor mye disse tilleggstjenestene vil koste. F.eks. at  tjenester som ikke er spesifisert i kontrakten faktureres med en timepris på kr … eks. mva. eller etter avtalt fastpris» og at større endringer etter at kontrakten er signert krever et eget pristilbud med en ny signatur/aksept fra kunden.

 

Avviser kunden tilbudet, plikter du bare å fullføre den kontrakten som allerede er signert.

Pris og betalingsbetingelser:

Inkluder prisen (med eller uten mva, dette avhenger gjerne av om kunden er privatperson eller et firma) Lag gjerne en betalingsplan med forfallsdatoer for hver delbetaling. Jeg anbefaler alltid delvis forskuddsbetaling og delbetalinger underveis.

 

Betalingsplanen kan for eksempel se slik ut:

 

Kontraktsbeløpet faktureres som følger:

– 30% ved kontraktsignering,

– 30% etter halvferdig prosjekt

– resterende beløp ved overlevering.

 

 «Ved for sen betaling regnes … % forsinkelsesrente / et purregebyr på kr … eks. mva»

Bruks- og opphavsrett:

Det mest normale i Norge er at man beholder rettighetene til åndsverket sitt. Kunden år retten til å bruke produktet ditt fritt innenfor visse rammer. Noe lignende :

 

«Kunden erverver bruksretten til produktet når siste faktura er betalt. Utover dette kan produktet ikke endres eller overdras til andre uten samtykke»

 

Jeg inkluderer gjerne også at jeg forbeholder meg retten til å kunne dele glimt fra prosessen og det halvferdige produktet i egen markedsføring + at jeg kan vise fram det endelige produktet etter at prosjektet er ferdig, feks. i portfolioen på egen webside og i sosiale medier.

Plikter:

Få gjerne med noe om at du plikter å bidra med informasjon for å unngå løsninger som kan virke plagierende og at kunden plikter å ta nødvendige forholdssregler for å unngå plagiat. Jeg inkluderer også at .. «begge parter har taushetsplikt i forhold til oppdraget og hverandres forretningsmessige forhold og plikter ellers å innrette seg etter åndsverklovens bestemmelser»

Annulering og utsettelser:

Fortell hva som skjer hvis prosjektet blir avbrutt eller utsatt etter at avtalen er undertegnet. F.eks. at kunden betaler for utført arbeid og minimum … % av kontraktsummen. Jeg inkluderer også en setning om at rettighetene til materialet / produktet tilbakeføres til A Design Studio. Og at .. «partene skal uten ugrunnet opphold varsle hverandre om forhold de forstår eller bør forstå kan få betydning for avtalens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.»

Oppsummering:

Gi et kort resymé av hva kontrakten går ut på, hva partene er enige om, og hva som er den avtalte prisen som skal betales.

Noe lignende:

» … leverer …  til (navn på kunde) i henhold til beskrivelsene i punkt … Avtalt pris er kr. … eks. mva. som faktureres i henhold til punkt …  i standardvilkårene.»

Og helt til slutt standardformuleringen (som må med) «Ved tvist vedrørende forståelsen av denne avtalen avgjøres etter norsk rett, med mindre begge parter blir enig om noe annet. Partene vedtar designerens hjemting som eneste verneting.»

Signatur:

Og ikke glem å signere! Og få gjerne med noe lignende dette :

«Ved å signere nedenfor, godtar kunden at han / hun har lest, forstått, og anses juridisk knyttet til disse vilkårene.»

Hvordan sende og signere elektronisk?

Jeg hadde aldri klart meg uten den digitale plattformen 17 hats ! Med dette verktøyet kan jeg lage prisoverslag, kontrakter, sende fakturaer og signere kontrakter elektronisk. Når jeg sender avgårde mitt kontraktsdokument ser det som regel slik ut :

 

Det består av 3 trinn …

1. pris (som må godkjennes)
2. kontrakt (signeres elektronisk)
3. første faktura (30% av totalsummen)

 

Det beste? Alt sammen kan automatiseres slik at du slipper å holde styr på hvilken dato du må fakturere, sende påminnelser o.l. 17hats anbefales på det varmeste!

Jeg håper disse tipsene vil være til nytte når du skal lage en egen kontrakt! Og du, legg gjerne igjen en liten hilsen i kommentarfeltet under. Det er så trivelig å høre fra deg : )

/Anette

Abonner på blogginnlegg:

Post a Comment

Jeg er så glad for at du er på besøk!

1 |  Trenger du hjelp med logo eller webside? Her finner du mer info om de ulike designpakkene.

2 | Er du på utkikk etter faglig og kreativ input? Ta gjerne en titt innom bloggen

3 | Driver du egen business? Her finner du 50 nyttige ressurser

4  |  Og du, ikke glem å abbonere på nyhetsbrevet :

Klem
/Anette